Ben ik onvrij als ik het advies van iemand anders volg?

Naar aanleiding van het vorige artikel kreeg ik een interessante reactie. De volgende stelling werd gegeven: Als ik er zelf voor kies om het advies van iemand te volgen (bijvoorbeeld, omdat ik geen zin heb om na te denken) dan ben ik ook vrij. Het was immers mijn keuze het advies van diegene te volgen.

Met die stelling ben ik het het tot op zeker hoogte eens. Ik was niet gedwongen die ander om advies te vragen en het advies had ook geen dwingende uitwerking op mij. Ik koos ervoor het advies te volgen, zonder enige dwang. In dit opzichte was ik dus vrij.

Laten we nou deze tegenwerping nader onderzoeken aan de hand van een voorbeeld. Stel dat ik niet weet wat ik wil doen met mijn leven. Ik heb er al enige tijd over zitten tobben, maar ik kom er niet uit. Uiteindelijk kies ik ervoor om naar een ervaren vriend te gaan. Ik vraag deze vriend wat ik het beste kan doen met mijn leven. Deze vriend zegt mij het volgende: ‘de wereld warmt op en dat is een grote bedreiging voor de mensheid. Ik adviseer je om de opwarming van de aarde te bestrijden.’ Vervolgens vraag ik deze vriend: ‘Hoe kan ik dat het beste doen?’. De ervaren vriend zegt mij: ‘Treed in vrijwillige dienst bij Green Peace’. Vervolgens besluit ik het advies van mijn vriend te volgen. Ik geloof dat ik weet wat ik wil doen in mijn leven en ik geloof ook te weten hoe ik datgene zou kunnen doen. Ben ik nou echt vrij? Ja, in de zin dat er afwezigheid is van dwang. Nee, in de zin dat er ook aanwezigheid is van weten.

Stel nou hypothetisch dat het advies van mijn vriend helemaal niet klopt. De aarde warmt niet op. Uit recent onderzoek blijkt dat de aarde juist afkoelt (hypothetisch). Dan richt ik mijn leven in op een onjuiste hypothese. Ik zet mij in voor iets wat helemaal niet klopt. En, daar heb ik ook nog eens helemaal geen weet van. Ik weet niet of het advies dat ik volg waar is of niet. In die zin is er afwezigheid van weten.

Stel nou dat ik wel precies zou weten waarom ik iets doe en waarom het goed is dat ik dat doe. Zou ik mijzelf dan niet een stuk vrijer voelen? Ikzelf zou mij dan vrijer voelen. Ik zou precies weten wat ik doe en ikzelf zou vorm geven aan mijn leven. Ik zou me ook een stuk zekerder voelen. Als iemand mij zou vragen, ‘waarom doe je dat’?  Dan zou ik diegene precies kunnen vertellen waarom ik doe wat ik doe.

Ben je het oneens met het bovenstaande? Stuur dan een bericht naar: filovrijheid@gmail.com. Het zou fijn zijn als je daar een argumentatie in schrijft en zou je tevens willen aangeven of ik die argumentatie mag publiceren op deze website?

Wil je weten wat Rudolf Steiner hierover schrijft, ga dan naar Hoofdstuk 9 van zijn boek.